کارت های حافظه

1

Memory Card-کارت حافظه

کارت های حافظه به چند دسته تقسیم میگردد، کارتهای حافظه micro sd, mini sd,sd,sd hc,sd xc,cf و غیره که معمولا برای هر نوع کالای دیجیتال نوع کارت مخصوص به آن موجود است