لنز دوربین عکاسی

دوربین های عکاسی حرفه ای برای ثبت تصاویر در شرایط و سوژه های متفاوت نیاز به استفاده از انواع لنز های مخصوص دارند و عکاسان برای رسیدن به کیفیت مورد نظر خود به دنبال لنز مورد نظر خود هستند، و تولید کنندگان لنزهای عکاسی همواره با تولید انواع مختلف لنز با نوردهی و حساسیت های مختلف همیشه یاری رسان عکاسان حرفه ای بوده اند.