TriPod Manfroto-سه پایه های مانفروتو

شرکت مانفروتو یکی از کمپانی های قدیمی و صاحب نام در تولید انواع لوازم و تجهیزات عکاسی با ملیت ایتالیایی تولید کننده انواع سه پایه های حرفه ای و نیمه حرفه ای،کیف های دوربین عکاسی حرفه ای و نیمه حرفه ای، و انواع تجهیزات دوربین عکاسی است.